ค้นหาเลขบัตรประชาชน โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
(สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ)